Jakość

POLITYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

Celem zakładu jest ubój i rozbiór kurczaka w bezpiecznych, zgodnych z prawem warunkach, przy zachowaniu zasad dobrostanu zwierząt. Sprzedajemy produkty o ustalonej z klientem jakości, autentyczne, w pełni bezpieczne dla konsumentów.

Osiąganie ustalonych w firmie celi jakościowych jest realizowane poprzez:

  • szkolenie pracowników w oparciu o wdrożony plan szkoleń i sprecyzowany zakres obowiązków na każdym stanowisku pracy,

  • śledzenie światowego postępu w stosowanych technologiach, jak i bezpieczeństwie zdrowotnym produkcji i produktu,

  • ustanowienie przejrzystości organizacyjnej, sprawnej komunikacji wewnętrznej, uporządkowaniu i opisaniu procesów realizowanych w firmie,

  • weryfikację dostawców,

  • działania modernizacyjne,

  • doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Podczas całego procesu uboju i rozbioru rygorystycznie przestrzegane są wymagania przepisów prawnych, zasady dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych GMP/GHP oraz wymagania systemu HACCP.

Posiadamy urządzenia zapewniające wysoką jakość procesów produkcyjnych, a w efekcie wysoką jakość i bezpieczeństwo sprzedawanych przez nas surowców mięsnych. Rozbudowa zakładu wzmocni naszą pozycję na rynku i pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych.

Kierownictwo firmy zobowiązuje się dbać o kulturę bezpieczeństwa żywności, ciągle doskonalić skuteczność wdrożonego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, dbać o etykę pracy, środowisko naturalne. Kierownictwo dokłada starań, aby świadomość jakościowa pracowników była wysoka i założenia polityki jakości były realizowane.